Upomínkový magnet 0043 Dlaskův statek

Upomínkový magnet.
Rozměr: 85 x 60 mm
Popis produktu

Dlaskův statek je historický statek v Dolánkách, městské části Turnova. Leží mezi zastávkou Dolánky na trati Liberec – Pardubice a řekou Jizerou. Je jedním z nejlépe dochovaných roubených statků pojizerského typu. Od roku 2010 je chráněn jako národní kulturní památka České republiky.

Statek byl založen jako svobodnická usedlost roku 1716, významněji přestavován byl za Josefa Dlaska (1782–1853) v letech 1794 a 1841. Roku 1784 byla před statkem na náklady majitelů vystavěna socha Panny Marie. V roce 1883 byl statek prodán v exekuční dražbě a přestal být majetkem rodiny Dlasků. Celonárodní známost mu přinesla Národopisná výstava českoslovanská v Praze roku 1885, kde ho prezentoval akademický malíř Jan Prousek ve svých malbách a ve své publikaci O dřevěných stavbách ze severních Čech.

Dnes je statek součástí turnovského Muzea Českého ráje. Součástí expozice je i roubený špejchar (Rakoušův sroubek) z roku 1807, který sem byl přenesen z Malého Rohozce.

Hledat

Facebook