Upomínkový magnet 0070 Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Upomínkový magnet.
Rozměr: 85 x 60 mm
Popis produktu

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Muzeum je od roku 1960 umístěno v areálu někdejšího Augustiniánského kláštera, který je chráněn jako kulturní památka České republiky. Má pobočky v České Lípě (pobočka Šatlava), Doksech a Kravařích. Základem sbírek byly sbírky dříve existujících muzeí ve městě. Muzeum je velmi důležitým článkem kulturního života ve městě a spoluvydavatelem různých vlastivědných publikací.

Hlavní část instituce sídlí v areálu někdejšího augustiniánského kláštera z roku 1707, postaveného ve středu města na nynější adrese nám. Osvobození 297, 47034 Česká Lípa. Pobočky má tři, v Doksech, Kvavařích a od 22. února 2011 také v někdejší šatlavě v České Lípě (Vězeňská ulice). Hlavní areál je tvořen budovami někdejší školy, ambitem, klášterní zahradou, kostelem. Ředitelem muzea je nyní Ing. Zdeněk Vitáček. Muzeum dne pečuje o půl milionu předmětů, z nichž 5 400 je umístěno ve stálých expozicích přístupných veřejnosti. Všechny muzeem využívané objekty i řada soch na zahradě jsou evidované v seznamu kulturních památek.

Muzeum i jeho pobočky jsou členy Asociace muzeí a galerií České republiky.

Zatímco příležitostné expozice jsou umístěny v klášterním ambitu, stálé v hlavní budově. Nejstarší byla v roce 1969 přírodovědná, později přibývaly další (historická 1972, exotických zvířat, mineralogie, kovářství, Svět hmyzu). Je zde tzv. přestěhovaná světnička z chalupy herce Vladimíra Menšíka, kterou míval v Horní Polici. Celý areál kláštera muzeum ve své správě nemá, funkční kostel a k zahradám přistavěný KD Crystal mu nepatří.

V ambitu jsou pořádány nejen příležitostné výstavky, ale je využíván i na jiné akce pro veřejnost, např. vánoční trhy.

V roce 2013 je v ambitu velká výstava pod názvem Adepti cechu Hubertova - Tradice a současnost myslivosti. Svým rozsahem je jednou z největších akcí muzea, exponáty jsou zapůjčeny z řady míst v Česku, Sasku i od soukromých sběratelů. Výstava je doprovázena mnoha doprovodnými akcemi, je k ní vydán katalog.

Hledat

Facebook