Upomínkový magnet 0049 Pěchotní srub K-S 14 U cihelny

Upomínkový magnet.
Rozměr: 85 x 60 mm
Popis produktu

Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny" ležící u silnice mezi městem Králíky a obcí Prostřední Lipka se nachází v pokročilém stupni rekonstrukčních prací. Expozice je věnována více tématům: Československé legie, Československá armáda, finanční stráž, válečná chirurgie a zejména četař Arnošt Hrad. Součástí muzea jsou též dva zpřístupněné lehké objekty vz. 37. Pro město Králíky jej provozuje Vojensko-historický klub Erika.

Hledat

Facebook