Upomínkový magnet 0050 Dělostřelecká tvrz Bouda

Upomínkový magnet.
Rozměr: 85 x 60 mm
Popis produktu

Dělostřelecká tvrz Bouda je jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí v České republice budovaných v rámci československého opevnění proti Německu. Nachází se v nejjižnější části Orlických hor v Bukovohorské hornatině v masívu stejnojmenné hory asi 6 km západně od města Králíky a asi 7 km severně od města Jablonné nad Orlicí. Je přístupná veřejnosti jako muzeum.

První obhlídka prostoru budoucí tvrze Bouda se uskutečnila v září 1934. Podrobný průzkum terénu poté probíhal až do listopadu 1935. V zimě mezi lety 1935 a 1936 byl kpt. žen. Ing. Vladimírem Resnerem za velkého přispění ppor. žen. Ing. Karla Hrubce vypracován projekt tvrze. Na jaře 1936 byly vyzvány vybrané stavební firmy k účasti na konkurzu na samotnou výstavbu tvrze. Vybrána byla firma Ing. Zdenko Kruliš, Praha II. Stavba tvrze byla zadána 28. 8. 1936, staveniště převzato 15. 9. a práce započaly 1. 10. Doba výstavby stanovena na 20 měsíců, tj. do 31. 5. 1938. Dodatečně 14. 7. 1937 byla firmě zadána i výstavba dělostřelecké otočné věže K-S 22 a 27. 4. 1938 pak výstavba trojice kabelových komor. Stavební lhůta byla prodloužena do konce června 1938, což se ovšem týkalo pouze prací na kabeláži. Plánovaná částka za kompletní výstavbu tvrze včetně materiálu dodávaného vojenskou správou mimo režii firmy činila 28 553 000 Kč. Firmě samotné byla vyplacena částka 21 781 661,48 Kč.

Z hlediska vojenského dozoru byla stavba vedena jako samostatný stavební podúsek 4./III. Velitelem byl mjr. stav. Ing. Karel Burian a jeho zástupcem projektant tvrze kpt. žen. Ing. Vladimír Resner. Stavbyvedoucím se stal por. děl. Ing. Antonín Budínský.

Díky minimálním pozdějším stavebním zásahům se tvrz Bouda dochovala téměř v autentickém stavu. Díky tomu je zařazena na seznam kulturních památek České republiky. V expozici muzea se mimo jiné nacházejí:

    Pancéřový zvon AJ-N před vchodovým srubem
    Původní svážnicový vozík
    Pevnostní kanón vz. 44/59
    relikty z období výstavby opevnění a z vybavení objektů
    expozice protitankových a protipěchotních překážek
    relikty z období odolnostních zkoušek německou armádou

V jednom z kasárenských sálů se nachází pietní místo věnované příslušníkům ozbrojených složek Československa padlým za vlast v závěru 30. let.

Hledat

Facebook