Upomínkový magnet 0089 Dělostřelecká tvrz Hůrka

Upomínkový magnet.
Rozměr: 85 x 60 mm
Popis produktu

Dělostřelecká tvrz Hůrka je jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí v České republice budovaných v rámci československého opevnění proti Německu. Nachází se v severozápadním výběžku Hanušovické vrchoviny v masívu vrchu Výšina na severovýchodním okraji města Králíky.
Je přístupná veřejnosti jako muzeum.

Vzhledem k tomu, že tvrz byla veřejnosti zpřístupněna teprve 18. srpna 2008, expozice je zde stále ve stádiu zrodu a je ovlivněna sice nepříliš zásadními, ale zřetelnými úpravami interiéru z období hospodaření naší poválečné armády, která zde zřídila skladiště. Postupem času bude zahrnovat všechny významné etapy historie tvrze (svůj původní účel, postřelovací zkoušky a výstavbu letecké továrny v období druhé světové války, poválečnou éru). Zpřístupněny mají být i další části interiéru.

Vstup do tvrze se nachází na okraji města Králíky přímo vlevo u silnice směr Hanušovice. V areálu vchodového objektu je možné zaparkovat automobil. Vlakové nádraží v Králíkách se nachází ve vzdálenosti asi 1,5 km. Ze stejné silnice jsou přístupné i povrchové bojové objekty (přibližně v nejvyšším bodě stoupání po polní cestě vlevo) a dělostřelecká pozorovatelna K-S 12b (po svépomocně vyznačené trase od okraje lesa před obcí Červený Potok). Ke pěšímu přístupu ke vchodovému objektu i k bojovým objektům na povrchu tvrze je možné využít i trasu naučné stezky vojenské historie Králíky, která má svůj počátek na hlavním náměstí v Králíkách. Ta umožňuje i přímé pěší spojení s dalšími vojenskohistorickými muzei v okolí města. V jejím rámci bylo na povrchu tvrze vybudováno několik informačních tabulí věnujících se problematice tvrze.

Hledat

Facebook